اطلاعات تماس مديران و روسای ستادی

جهت تماس مستقیم به ابتدای تمامی شماره ها ۸۴۹۹ اضافه نمائید.

" اعضای هیئت مدیره "

· بهزاد محمدی (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل)

· فرناز علوی (عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و توسعه)

· علي محمد بساق زاده (عضو هیئت مدیره و مدیر طرح ها)

" مدیران ارشد "

- فرناز علوی - مدیر برنامه ریزی و توسعه - 4810 - 4808

- علی محمد بساق زاده - مدیر طرح ها - ۲۶۸۱ - ۲۶۸۳

- قدرت اله فرج پور - مدیر کنترل تولید - 2691

- اکبر لطفی ـ مدیر مالی - 2695

- حسین علیمراد ـ مدیر سرمایه گذاری ـ 4816
- اسمعیل قنبری - مدیر توسعه منابع انسانی ـ ۲۶۷۳ - ۲۶۷۵
- قدرت اله نصیری - سرپرست بهداشت، ایمنی و محیط زیست ـ ۲۴۱۹-۲۶۶۳
- حمیدرضا ابوالفضلی - رئیس دفتر معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ـ ۴۸۰۲
-
محمدرحمان گائینی- رئیس کل امور حقوقي ـ ۲۶۵۱

- رضا خلج ـ رئیس کل روابط عمومی ـ ۳۸۳۰
- زهرا وهاب نژاد - سرپرست امور مجامع و سهام ـ ۴۸۱۱
- داریوش باورصاد- رئیس کل امور بين‌الملل ـ ۲۳۶۰
- حمیدرضا اصلانی نژاد - رئیس کل امور حسابرسي داخلي ـ ۲۶۶۱
- سعید پیراسته فرد ـ رئیس مهندسی ساختار ـ ۲۶۵۵
- نبی بیک زاد - مشاور مدیرعامل و رئيس حراست پتروشيمي ـ ۲۳۲۲ - ۴۶۹۹

- مرضیه طهماسبی - سرپرست دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشيمي ـ 3831

- یحیی سالارکیان ـ سرپرست امور بازرسی  ـ 4935
- محمود غنی لو ـ رئیس هسته گزینش ـ ۴۰۹۳
- محمود سرلک ـ رئیس امور اجرایی هیئت بدوی ـ ۳۶۳۲-۲۴۷۴