مزیت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

حمایت و پشتیبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از توسعه صنعت پتروشیمی

·        تامین خوراک مستمر و قابل دسترس

·        تثبیت قیمت خوراک بر اساس فرمول های مصوب

·        تخفیف های تعریف شده برای خوراک تا 30% جهت احداث طرحهای پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته وتکمیل زنجیره محصولات پایین دستی

·        معافیت های مالیاتی بلند مدت در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق کمتر توسعه یافته از زمان تولید طرح

·        وجود زیر ساخت های توسعه یافته(فرودگاه، راه آهن، بندر، اسکله و ...) در قطب های پتروشیمی

·        وجود نیروی جوان، متخصص و حرفه ای

·        دسترسی به آبهای بین المللی

·        دسترسی به امکانات  واردات / صادرات

·        وجود بازارهای داخلی در حال رشد

·        دسترسی به شرکت های مهندسی، تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات توانمند داخلی

·        بهره مندی سرمایه گذاران از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ( FIPPA)

·        بهره مندی از مزایا و معافیت های گمرکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

o       صادرات و واردات کالا با حداقل تشرفیات گمرکی

o       عدم نیاز به ویزای ورود در مناطق آزاد

o       معافیت گمرکی برای واردات تمامی کالاها و مواد مانند تجهیزات و مصالح ساختمانی

o       صدور اجازه اقامت برای اتباع خارجی بدون تشریفات قانونی در مناطق آزاد

o       معافیت پرداخت تعرفه های گمرکی برای انتقال کالاهای نیمه تمام به داخل کشور