طرح توليد فيلم تخت و برچسب IML (In Mold Labeling)

طرح توليد فيلم تخت و برچسب IML (In Mold Labeling) تاریخ ثبت : 1395/06/27
طبقه بندي : ,,
عنوان طرح : طرح توليد فيلم تخت و برچسب IML (In Mold Labeling)
جزئیات : دانلود فايل
تعداد نمایش : 1240 <<بازگشت