مرکز اطلاع رسانی

اهداف

ایجاد تسهیلات و مدیریت تامین نیازهای اطلاعاتی صنعت پتروشیمی با هدف ارتقاء و پشتیبانی اطلاعاتی از تحقق اهداف پژوهشی، فنی، عملیاتی و توسعه ای سازمان و بالا بردن سطح دانش تخصصی کارکنان با بکارگیری شیوه های نوین اطلاع رسانی.

اهم وظایف

1- برآورد و تحلیل نیازها و خلاءهای (کمبودها) اطلاعاتی با روش های نیاز سنجی متناسب، اعم از نیازهای اطلاعاتی بالفعل و بالقوه
2- تأمین و فراهم آوری اطلاعات با هدف پشتیبانی اطلاعاتی برای تصمیم گیری های استراتژیک در صنعت و تأمین ابزار لازم جهت مطالعات و پژوهش های سازمان
3- تسهیل و ارائه خدمات انتقال و تحویل اطلاعات، اشاعه اطلاعات به کاربران بصورت حضوری و غیر حضوری و مدیریت تعاملات در حوزه ی اطلاعاتی
4- ارائه خدمات مشاوره ای از طریق ایجاد ارتباطات بین المللی با مؤسسات ارائه دهنده اطلاعات به کارشناسان سازمان به منظور بهره برداری از جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی و همچنین ارائه مشاوره به ذینفعان در حوزه های اطلاعاتی
5- فرآوری و پردازش اطلاعات فنی - اقتصادی به صورت پایش و رصد تحولات داخلی و خارجی صنعت پتروشیمی از طریق تهیه و انتشار گزارش های تحلیلی و خبری به منظور پشتیبانی اطلاعاتی از مأموریت و اهداف سازمان
6- شناسایی، برنامه ریزی، خرید و پیاده سازی سامانه های اطلاع رسانی، مدیریت سامانه های اطلاعاتی شامل به روز رسانی، نگهداری و پشتیبانی، تأمین امنیت، تعیین سطوح دسترسی، تغذیه اطلاعاتی و برنامه ریزی آموزشی

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ic.nipc.ir مراجعه فرمایید.