شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس old

تاریخچه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سابقه ثبتی و مصوبه های مربوط به تشکیل، تغییرات و نوع فعاليتهاي شرکت اصلي به شرح زير مي باشد:
الف- شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامي خاص) در تاريخ ۱۳۷۰.۱۲.۲۷تحت شماره۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. ليکن در تاريخ ۱۳۷۲.۷.۲۴نام شرکت به بازرسان فني ايران(سهامي خاص) و در تاريخ ۱۳۸۳.۹.۲۴نام شركت به پتروشيمي خليج فارس (سهامي خاص) تغيير نموده است. مركز اصلي شركت واقع در تهران خيابان كريم خان زند شماره ۳۸ مي باشد.

ب- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶.۱۱.۲۴هیئت محترم وزیران، شرکت در لیست شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفته است. بر اساس نامه معاون محترم حقوقي امور مجلس، استان ها و تفريغ بودجه، به معاون محترم وزير نفت در امور پتروشيمي و مديرعامل شرکت اصلي صنايع پتروشيمي اعلام شده است که وفق بند ((ج)) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح ماخذ قانوني فوق الذکر و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال ۱۳۸۷ ، اسامي
شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفا در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکت هاي دولتي مستثني مي باشد، که در اين رابطه طبق جدول پيوست بند ۳ تصويب نامه هيئت واگذاري در تاريخ ۱۳۸۷.۹.۶، شركت پتروشيمي خليج فارس ( سهامي خاص) مشمول واگذاري اعام شده و مقرر گرديد بر اساس بند (ح) ماده ۱۹قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران انجام شود.
ج- به استناد مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۸۸۷۱.۱۱۰.۲.۸۸مورخ ۱۳۸۸.۹.۴هیئت واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي جمهوري اسامي ايران مقرر گرديد شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام) با انتقال سهام شرکت هاي پتروشيمي، ره آوران، مبين، نوري(برزويه)،بندر امام، بوعلي سينا، فجر،عمليات غيرصنعتي،بازرگاني پتروشيمي، مديريت توسعه، پتروشيمي بين الملل، خوزستان، پارس، عمليات غيرصنعتي پازارگاد، اروند، تندگويان متعلق به شرکت ملي صنايع پتروشيمي تبديل به شرکت هلدينگ گردد و صددرصد سهام شرکت هلدينگ نيز از طريق بورس اوراق بهادار واگذار شود.

در همین راستا به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمي، اجراي طرح الفين دوازدهم توسط شرکت پتروشيمي خليج فارس منتفي گرديده و همچنين به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ۱۳۸۹.۲.۱۱صاحبان سهام ضمن تصويب اساسنامه جديد نام شرکت به شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس و نوع آن به سهامي عام تغيير يافت. اساسنامه فوق به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده و تغييرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت گرديده است.

 موضوع فعالیت شرکت

 موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده 3 اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1389 که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسیده به شرح زیر است :

الف موضوع فعالیت های اصلی :

سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار داری حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه  در شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی و خارجی ) که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند :

تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آن ها که از فرآوری نفت ، مشتقات نفتی ، گازهای طبیعی ، هیدروکربن ها و سایز مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می آیند.

خرید و تامین مواد اولیه ، خرید ، تهیه و تولید کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایز اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) که در تهیه ، تولید و بازرکانی محصولات بند 1 فوق فعالیت می کنند از داخل یا خارج کشور .

طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه های در دست اجرا و آتی سایز شرکت های سرمایه پذیر حمل و نقل ، انبارداری ، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایز اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) که در زمینه تهیه ، تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند 1 فوق فعالیت می کنند .

بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری در سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایز اشخاص (حقیقی و حقوقی ) که در زمینه تهیه ، تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند 1 فوق فعالیت می کنند .

ارائه خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به سایر شرکت های سرمایه پذیر .

 ب- موضوع فعالیت های فرعی شرکت :

سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گرانبها ، گواهی سپرده بانکی و سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ، سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوقها با سایر اوراق بهادار داری حق رای شرکت های ، موسسات با صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل با نفوذ قابل ملاحظه در شرکت موسسه با صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر .

 

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر با کنرل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

·         پذیرش عضویت و یا مسئولیت در صندوق های سرمایه گذاری

·         تامین مالی ، بازارگردانی اوراق بهادار

·         مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

·         تضمین نقدشوندگی ، اصل با حداقل سود اوراق بهادار

 

چشم انداز ، ارزش ها ، اهداف و استراتژی های شرکت

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین مجموعه هلدینگ در سطح کشور با اعتقاد بر چشم انداز ترسیمی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی ، جهت تحقق این چشم انداز ، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، برنامه ، اهداف و استراتژی های خود را به عنوان یک عضو ، در قالب برنامه استراتژیک پنج ساله از سال 1393 به اجرا گذاشته است .

این برنامه برای مدت 5 سال تدوین شده و بصورت سالانه و همچنین با توجه به تغییرات محیطی مهم و حساس مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرد.در سال 1394 نیز بر اساس بازخوردهای دریافتی و سیاست های کلان اتخاذ شده این برنامه مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد که از جمله آنها می توان اصلاح استراتژی کلی شرکت از " توسعه و سود آوری پایدار " به " توسعه و ارزش آفرینی پایدار " نام برد .علاوه بر آن بدلیل اهمیت مسئولیت های اجتماعی و مسائل مربوطه به HSE حوزه های مورد نظر در روش ارزیابی متوازن (BSC)  از 4 حوزه به 5 حوزه تغییر یافته و حوزه مسئولیت های اجتماعی به رئوس و عناوین مهم در برنامه ریزی استراتژیک به شرح زیر است :

1 -   چشم انداز

سودآورترین هلدینگ پتروشیمی کشور با اعتبار جهاني

2 -   استراتژی های کلی شرکت

 توسعه و سودآوری پایدار

 3 -    ارش های بنیادین :

·         خلاقیت و نو آوری

·         مسئولیت پذیری و صداقت

o       شفافیت و رضایت

 4  -  اهداف کلان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

  • ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذینفعات
  •  توسعه سرمایه گذاری و شراکت های داخلی و خارجي
  •  افزایش کمی و کیفی سبد سرمايه
  •  افزایش سهم بازار
  •  دستیابی به سازمانی یادگيرنده و دانش بنيان
  •  توسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست

استراتژی های شرکت

برای تفسیر و کمی نمودن استراتژی های کلان شرکت ، از  روش ارزیابی متوازن BSC استفاده شده است .

استراتژی های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، در پنج منظر روش ارزیابی متوازن به شرح ذیل ارائه می گردد

استراتژی رشد و یادگیری : توسعه مدیریت علمی

استراتژی فرآیندها : توسعه متوازن و اقتصادی فرآیندها

استراتژی ذینفعان : ارزش آفرینی مستمر

استراتژی مالی : سودآوری پایدار

استراتژی مسئولیت های اجتماعی : همراه در مسئولیت های اجتماعی 

1- استراتژی های حوزه مالی و اقتصادی

توسعه شراکت ها و جذب سرمایه

توسعه بهینه سازی پورتفویرگروه

مدیریت سبد سهام

رشد سودآوری

ارتقای بهره وری

 

2-  استراتژی های حوزه ذینفعان

تقویت برند شرکت صنایع

پتروشیمی خلیج فارس

ارزش آفرینی برای ذینفعان

مدیریت توسعه سهم بازار

 

3- استراتژی های حوزه فرآیندها

توسعه متوازن و همه جانبه

توسعه خلاقیت و نوآوری

تفکر اقتصادی در فرآیندها

مدیریت انرژی

 

4- استراتژی های حوزه مسئولیت های اجتماعی

همراه در مسئولیت های اجتماعی

صیانت از محیط زیست

حفظ سلامت شغلی کارکنان

مدیریت ایمنی

 

5- استراتژی های حوزه یادگیری و رشد

تحقق سازمان یادگیرنده

توسعه و صیانت از سرمایه های اطلاعاتی

صیانت از کرامت انسانی

جانشین پروری