عنوان صفحه

مجتمع‌های تولیدی

طرح‌های فعال

طرح‌های زیرساختی

/*map svg*/ MEG نگین جازموریان کرمان (GTPO) بافت(GTPO) جاسک پترو پالایشگاه کاویان اوره و آمونیاک گلستان امیرآبادGTP اردبیل GTPP GTPO پتروپالایش خاروانا GTPO پردیس آذربایجان GTPOماهان شیمی زاگرس (اسلام آباد) ETBE پترو صنعت پیشتاز(شازند) GTPO پترو سامان زاگرس(مهران) EOپتروماهتاب سیمره(دره شهر) MEG و اوره/آمونیاک کیمیا اندیمشک PE بروجن GTPOدنا(بویراحمد) MEGتدبیر انرژی ارم(گچساران) PEممسنی الفین گناوه دشتستان PE کازرون GTLنارکنگان(سروستان) PEجهرم PEفسا PEداراب الفین فیروزآباد پتروشیمی ارومیه پتروشیمی میاندوآب پتروشیمی مهاباد پتروشیمی شازند پتروشیمی ایلام پتروشیمی قائدبصیر پتروشیمی اصفهان پتروشیمی لردگان پتروشیمی شیراز(مرودشت) متانول آرتا انرژی (اردبیل) HDPEتبریز-فاز2 GTPP اسلام آباد غرب اوره آمونیاک کرمانشاه-فاز2 PE انرژی نیکان(هلیران) NGL 3100 (دهلران) EO ابن سینای اندیمشک جمع آوری گازهای فلر (بیدبلند) NGL3200(جفیر) MEGفرید گسترش خرمشهر الفین گچساران PPالوند(شازند) پتروشیمی خارگ متانول کاوه(دیر) پتروشیمی خراسان(بجنورد) متانول خارگ-فاز2 متانول سیراف انرژی(دیر) پالایش پارسیان سپهر(مهر) 2EHپترو ثمین (اصفهان) IPA آرمان سپاهان (اصفهان) GTPOبدر شرق (مکران) GTPO صنایع شیمیایی سینا(مکران) PPدی آریا پلیمر(خمین) توسعه انرژی تدبیر GTPP بین الملل قشم GTX نفت و گاز قشم GTPPتوسعه پترومفید GTPPکاوه متان قشم GTPOسروش انرژی پارسیان GTPOپتروشیمی لورچ GTPOمپنا پارسیان PE دهدشت پتروآرمند لردگان گچساران_HDPE سروش انرژی پایدار_GTO کیمیا صنعت مبناGTPO Train 2 کیمیا صنعت مبنا GTPO Train 1 ارغوان گستر ایلام PP بعثت کردستان_PTA/PET سنقر متیل آمین ها طرح های زیربنایی عسلویه جمع آوری گازها مارون پتروشیمی آبادان بید بلند خلیج فارس(بهبهان) اوره آمونیاک مسجد سلیمان کربن ایران (اهواز) پتروشیمی لرستان پتروشیمی بیستون پلیمر کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی هگمتانه پتروشیمی کردستان پتروشیمی پلی نار پتروشیمی تبریز دریای خزر خلیج فارس /*map svg*/ MEG نگین جازموریان کرمان (GTPO) بافت(GTPO) جاسک پترو پالایشگاه کاویان اوره و آمونیاک گلستان امیرآبادGTP اردبیل GTPP GTPO پتروپالایش خاروانا GTPO پردیس آذربایجان GTPOماهان شیمی زاگرس (اسلام آباد) ETBE پترو صنعت پیشتاز(شازند) GTPO پترو سامان زاگرس(مهران) EOپتروماهتاب سیمره(دره شهر) MEG و اوره/آمونیاک کیمیا اندیمشک PE بروجن GTPOدنا(بویراحمد) MEGتدبیر انرژی ارم(گچساران) PEممسنی الفین گناوه دشتستان PE کازرون GTLنارکنگان(سروستان) PEجهرم PEفسا PEداراب الفین فیروزآباد پتروشیمی ارومیه پتروشیمی میاندوآب پتروشیمی مهاباد پتروشیمی شازند پتروشیمی ایلام پتروشیمی قائدبصیر پتروشیمی اصفهان پتروشیمی لردگان پتروشیمی شیراز(مرودشت) متانول آرتا انرژی (اردبیل) HDPEتبریز-فاز2 GTPP اسلام آباد غرب اوره آمونیاک کرمانشاه-فاز2 PE انرژی نیکان(هلیران) NGL 3100 (دهلران) EO ابن سینای اندیمشک جمع آوری گازهای فلر (بیدبلند) NGL3200(جفیر) MEGفرید گسترش خرمشهر الفین گچساران PPالوند(شازند) پتروشیمی خارگ متانول کاوه(دیر) پتروشیمی خراسان(بجنورد) متانول خارگ-فاز2 متانول سیراف انرژی(دیر) پالایش پارسیان سپهر(مهر) 2EHپترو ثمین (اصفهان) IPA آرمان سپاهان (اصفهان) GTPOبدر شرق (مکران) GTPO صنایع شیمیایی سینا(مکران) PPدی آریا پلیمر(خمین) توسعه انرژی تدبیر GTPP بین الملل قشم GTX نفت و گاز قشم GTPPتوسعه پترومفید GTPPکاوه متان قشم GTPOسروش انرژی پارسیان GTPOپتروشیمی لورچ GTPOمپنا پارسیان PE دهدشت پتروآرمند لردگان گچساران_HDPE سروش انرژی پایدار_GTO کیمیا صنعت مبناGTPO Train 2 کیمیا صنعت مبنا GTPO Train 1 ارغوان گستر ایلام PP بعثت کردستان_PTA/PET سنقر متیل آمین ها طرح های زیربنایی عسلویه جمع آوری گازها مارون پتروشیمی آبادان بید بلند خلیج فارس(بهبهان) اوره آمونیاک مسجد سلیمان کربن ایران (اهواز) پتروشیمی لرستان پتروشیمی بیستون پلیمر کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی هگمتانه پتروشیمی کردستان پتروشیمی پلی نار پتروشیمی تبریز /*map svg*/ MEG نگین جازموریان کرمان (GTPO) بافت(GTPO) جاسک پترو پالایشگاه کاویان اوره و آمونیاک گلستان امیرآبادGTP اردبیل GTPP GTPO پتروپالایش خاروانا GTPO پردیس آذربایجان GTPOماهان شیمی زاگرس (اسلام آباد) ETBE پترو صنعت پیشتاز(شازند) GTPO پترو سامان زاگرس(مهران) EOپتروماهتاب سیمره(دره شهر) MEG و اوره/آمونیاک کیمیا اندیمشک PE بروجن GTPOدنا(بویراحمد) MEGتدبیر انرژی ارم(گچساران) PEممسنی الفین گناوه دشتستان PE کازرون GTLنارکنگان(سروستان) PEجهرم PEفسا PEداراب الفین فیروزآباد پتروشیمی ارومیه پتروشیمی میاندوآب پتروشیمی مهاباد پتروشیمی شازند پتروشیمی ایلام پتروشیمی قائدبصیر پتروشیمی اصفهان پتروشیمی لردگان پتروشیمی شیراز(مرودشت) متانول آرتا انرژی (اردبیل) HDPEتبریز-فاز2 GTPP اسلام آباد غرب اوره آمونیاک کرمانشاه-فاز2 PE انرژی نیکان(هلیران) NGL 3100 (دهلران) EO ابن سینای اندیمشک جمع آوری گازهای فلر (بیدبلند) NGL3200(جفیر) MEGفرید گسترش خرمشهر الفین گچساران PPالوند(شازند) پتروشیمی خارگ متانول کاوه(دیر) پتروشیمی خراسان(بجنورد) متانول خارگ-فاز2 متانول سیراف انرژی(دیر) پالایش پارسیان سپهر(مهر) 2EHپترو ثمین (اصفهان) IPA آرمان سپاهان (اصفهان) GTPOبدر شرق (مکران) GTPO صنایع شیمیایی سینا(مکران) PPدی آریا پلیمر(خمین) توسعه انرژی تدبیر GTPP بین الملل قشم GTX نفت و گاز قشم GTPPتوسعه پترومفید GTPPکاوه متان قشم GTPOسروش انرژی پارسیان GTPOپتروشیمی لورچ GTPOمپنا پارسیان PE دهدشت پتروآرمند لردگان گچساران_HDPE سروش انرژی پایدار_GTO کیمیا صنعت مبناGTPO Train 2 کیمیا صنعت مبنا GTPO Train 1 ارغوان گستر ایلام PP بعثت کردستان_PTA/PET سنقر متیل آمین ها طرح های زیربنایی عسلویه جمع آوری گازها مارون پتروشیمی آبادان بید بلند خلیج فارس(بهبهان) اوره آمونیاک مسجد سلیمان کربن ایران (اهواز) پتروشیمی لرستان پتروشیمی بیستون پلیمر کرمانشاه پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی هگمتانه پتروشیمی کردستان پتروشیمی پلی نار پتروشیمی تبریز 66 50 4 عسلویه کنگان ماهشهر ?????? ????? ??????
 • مجتمع‌های تولیدی

 • 1 پترو پالایش کنگان
  • طرحهای فعال

   بهره برداری تا 1405

  • 1 توسعه پتروشیمی کنگان
  • 2 الفین ویستا انرژی ارغوان
  • 3 پلی اتیلن کنگان
  • 4 آلای مهستان
  • 5 سروش مهستان
  • 6 نگین مهستان
  • 7 توسعه پلیمر کنگان (جم)
  • مجتمع‌های تولیدی

   (افتتاح‌شده تا خرداد 1400)

  1 مبین
  2 پارس
  3 زاگرس
  4 آریاساسول
  5 جم
  6 نوری
  7 فرسا شیمی
  8 پلی پروبیلن جم
  9 مروارید
  10 مهر
  11 سبلان
  12 پردیس
  13 اهتمام جم
  14 تخت جمشید جم
  15 کاویان
  16 انتخاب
  17 مرجان
  18 دماوند - فازهای 1 و 2
  19 پتروشیمی بوشهر - فاز1
  20 کیمیای پارس خاورمیانه
  21 اکسیر حلال عسلویه
  22 پالایش پارسیان سپهر
  • طرح‌های فعال

   بهره‌برداری تا 1405

  1 آمونیاک هنگام فاز(1)
  2 EG پارس گلایکول
  3 ABS/Rubber پلیمر پاد جم
  4 آرین متانول
  5 متانول آپادانا خلیج فارس
  6 الفین و MEG بوشهر(فاز2)
  7 متانول دنا
  8 اوره هنگام فاز (2)
  9 الفین و پایین دست کیان
  10 متانول/آمونیاک صنعت لاوان
  11 واحد سوم PE آریاساسول
  12 پلی استایرن دالاهو
  13 پلی اتیلن رایان پلیمر پویا
  14 ESBR صدف عسلویه
  15 PET فرسا شیمی
  16 PDH - PP مهر پترو کیمیا
  17 PDH-PP پارس
  18 PDH-PP-POLYOLO تدبیر
  • مجتمع‌های تولیدی

   (افتتاح شده تا بهمن ماه 99)

  1 رازی
  2 فارابی
  3 بندر امام
  4 شیمی بافت
  5 امیر کبیر
  6 فجر
  7 بوعلی
  8 فن آورن
  9 تندگویان
  10 خوزستان
  11 مارون
  12 نوید زر شیمی
  13 رجال
  14 لاله
  15 کارون
  16 آریا فسفریک
  17 غدیر
  18 اروند
  19 نخل آسماری
  20 تخت جمشید
  • طرح‌های فعال

   بهره‌برداری تا 1405

  1 انیدرید مالئیک پتروکیمیا ابن سینا فاز(1)
  2 PP سراج گستران رجال pp
  3 اتیلن اکساید مارون
  4 MDEA پتروناد آسیا
  5 PDH سلمان فارسی
  6 PDH/PP هیرسا پلیمر سهند
  7 دامون پالایش گیتی
  8 نخل آسماری
  9 فنی مهندسی جنوب تاسیسات
  10 انیدرید مالئیک مدبران شیمی
  • طرح های زیرساختی

  • 1 خط لوله اتیلن غرب فاز 2
  • 2 مخازن سبز عسلویه
  • 3 پتروشیمی دماوند انرژی
  • 4 پروژه های زیر بنایی