عنوان صفحهآگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2001092052000005)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام "خرید سیستم های سرمایشی بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر" اقدام نماید.
 ٠٧:٤٨ - دوشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای پروژه احداث خط برق 33 کیلوولت از بندر دیلم تا سیاه مکان
به اطلاع می‌رساند شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور اجرای پروژه احداث خط برق 33 کیلوولت از بندر دیلم تا سیاه مکان قصد تحصیل اراضی مورد نیاز مطابق نقشه پیوست را دارد.
 ٠٩:٤٥ - سه شنبه ١٠ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2001092052000004)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مناقصه گر واجد صلاحیت جهت انجام خرید"کولرهای ضد انفجار بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر" اقدام نماید.
 ٠٩:٠٢ - يکشنبه ٨ خرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی کد فراخوان ستاد 2001092052000001
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ یک باب خانه ویلایی واقع درناحیه صنعتی ماهشهر با وضع موجود از طریق مزایده عمومی به متقاضیان حقیقی و یا حقوقی اقدام نماید.
 ٠٩:٢٠ - چهارشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: ۲۰۰۱۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۰۳)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:١٦ - شنبه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای
پیرو انتشار آگهی ارزیابی در تاریخ های 20و 01/22/ 1401 به اطلاع می رساند ؛ تغییرات آگهی های مزبور به شرح ذیل ابلاغ و اطلاع رسانی می شود و تمدید مواعد نیز مطابق مندرجات بند 8 اصلاحیه حاضر صورت پذیرفته است.
 ٠٨:٥٥ - شنبه ١٧ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2001092052000002)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام "خرید سیستم های سرمایشی بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر" اقدام نماید.
 ٠٩:١٨ - دوشنبه ٥ ارديبهشت ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2001092052000001)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام " خرید فلومیتر خطوط بارگیری SM بندر پتروشیمی پارس " اقدام نماید.
 ٠٨:٢٦ - سه شنبه ٣٠ فروردين ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٤٠ - شنبه ٢٠ فروردين ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000050)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام خرید"کولرهای ضد انفجار بنادر پتروشیمی پارس و ماهشهر" اقدام نماید.
 ١٣:٤٠ - شنبه ٢١ اسفند ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>