عنوان صفحه

نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک سازمان توسعه ای در جهت عمل به وظایف سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان برای دستیابی به هدف توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و همچنین تحقق اهداف اسناد بالادستی، "نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی تا افق 1406 " برای تبیین مسیر حرکت توسعه این صنعت را تدوین کرده است.

در این نقشه طرح های فعال در قالب دو جهش دوم و سوم و طرحهای راهبردی معرفی شده اند.

جهش دوم صنعت پتروشیمی

از سال 1392 آغاز شده و شامل 45 طرح است. تا کنون تعداد 34 طرح از طرح های جهش دوم به بهره برداری رسیده اند و 11 طرح باقیمانده نیز تا پایان سال 1400 بهره­برداری و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به 100حدود میلیون تن ) 80 درصد رشد نسبت به سال 92 ( می­رسد.

جهش سوم صنعت پتروشیمی

شامل 35 طرح پتروشیمی است که با تحقق آنها تا سال 1404 ظرفیت اسمی این صنعت به 130 میلیون تن در سال می رسد.

طرح های راهبردی

شامل سه گروه طرح های خوراک ترکیبی، طرحهای تولید پروپیلن و طرح های پیشران است.

طرحهای خوراک ترکیبی:

با هدف تنوع بخشی و ایجاد توازن در تولید محصولات، خصوصا آروماتیک­ها تعریف شده و تخصیص همزمان اتان و خوراک­های مایع، ضمن بهبود اقتصاد طرح، امکان­پذیری اجرای این طرحها را افزایش می­دهد. با تحقق این طرح­ها تا سال 1406، کمبود محصولات آروماتیکی مورد نیاز صنایع داخلی برطرف خواهد شد.

طرحهای تولید پروپیلن:

با هدف توسعه زنجیره پروپیلن و تأمین خوراک مورد نیاز طرحهای صنایع پایین دستی از مسیر تبدیل گاز طبیعی  (GTP) و متانول (MTP)به پروپیلن تعریف شده­اند که با تحقق این طرحها تا سال 1406ظرفیت تولید پروپیلن در کشور بیش از چهار برابر خواهد شد.

طرح های پیشران:

بررسی روند تولید محصولات عمده صنعت پتروشیمی در سال­های آتی، بازارهای داخلی و جهانی محصولات مذکور و آنالیز نیاز صنایع پایین دستی نشان می­دهد که در سال­های پیش رو تکمیل زنجیره ارزش محصولات پایه پتروشیمی از الزامات توسعه صنعت پتروشیمی خواهد بود. با توجه به "سند استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی بر پایه توسعه زنجیره ارزش" طرح­های پیشران توسعه صنعت پتروشیمی در 6 زنجیره متانول، پروپیلن، اتیلن، بنزن و بوتیلن و اوره شناسایی و تعریف شده­اند که به عنوان فرصت­های سرمایه گذاری آماده ارائه به سرمایه گذاران است. با تحقق این طرحها، خوراک بنگاه­های صنایع تکمیلی تامین خواهد شد.